38 dodelijke slachtoffers bij woningbranden 2016

In 2016 vonden in Nederland in totaal 33 woningbranden plaats met fatale gevolgen. Hierbij vielen 38 dodelijke slachtoffers. Volgens de Brandweeracademie, die dit onderzoek jaarlijks naar buiten brengt, is de stijging ten opzichte van 2015 (27 fatale woningbranden met 31 dodelijke slachtoffers) een normale fluctuatie.

Ongeveer de helft van het aantal fatale woningbranden vorig jaar werd veroorzaakt door menselijk handelen. Roken (19 procent) en koken (9 procent) zijn de belangrijkste oorzaken hiervan. Een andere veelvoorkomende oorzaak is een technisch mankement bij apparatuur waardoor brand ontstaat (13 procent). Bovenop de 33 fatale woningbranden waren er vorig jaar zes woningbranden met in totaal zeven doden als gevolg van (zelf)doding.

Overige feiten

Bij aankomst van de brandweer was vaak sprake van een relatief kleine (47%) of gesmoorde (25%) brand en beperkte mate van rookverspreiding. Dit beperkte zich tot een voorwerp en/of de ruimte van ontstaan van de brand. Iets meer dan de helft van de slachtoffers is 61 jaar of ouder. 49 procent van de dodelijke slachtoffers is in de slaap overvallen door de brand en 46 procent is aanvankelijk door de brandweer gered, maar overleed later aan de gevolgen van de brand.

Het volledige jaarverslag fatale woningbranden is hier terug te zien.