Risico's van alcoholgebruik voor en tijdens werk

48% denkt dat er geen regels zijn omtrent alcoholgebruik vlak voor of tijdens het werk

Alcohol en werk

Onderzoek van het IVO (2003) geeft aan dat 11% van de werkende beroepsbevolking geheelonthouder is. 38% drinkt wel eens alcohol aansluitend op werktijd, en 12% doet dit minstens 1 keer 2 NIGZ alcohol en werk per week.

Bijna 10% van de werknemers geeft aan dat er alcohol te koop is op de werkplek, en 33% geeft aan dat er op een andere manier (in de koelkast, in een keukentje) alcohol beschikbaar is op het werk.

De verkrijgbaarheid van alcohol op het werk hangt samen met het daadwerkelijke gebruik van alcohol in werktijd. Het alcoholgebruik vlak voor en tijdens werktijd is laag (4%). 6% van de werknemers denkt dat de werkgever het toestaat om te drinken tijdens het werk, en 48% denkt dat er geen regels zijn omtrent alcoholgebruik vlak voor of tijdens het werk.

De verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot alcoholgebruik zijn groot: alcoholgebruik ligt bij werkende vrouwen aanzienlijk lager.

Bedrijfsongevallen

De relatie tussen alcoholgebruik en arbeidsongevallen is moeilijk vast te stellen. De betrokken werknemers, maar ook de leidinggevenden, zijn vaak niet bereid om open kaart te spelen.

Officiële statistieken geven weinig informatie over de factor alcohol bij bedrijfsongevallen. Er zijn
wel schattingen: probleemdrinkers lijken 2 tot 4 maal zo vaak bij arbeidsongevallen betrokken te
zijn als niet drinkende werknemers.

Daarnaast wordt een verhoogde kans op bedrijfsongevallen gesignaleerd: volgens een schatting van de WHO in 1980 hangt 10 tot 30% van de bedrijfsongevallen samen met alcoholgebruik.

Bedrijfsongevallen onder invloed van alcohol gebeuren vaker in de aanloop naar de dienst, in de eerste uren ervan en na de middagpauze.

Risicofactoren in het werk

Mensen met zware fysieke of psychische arbeidsbelasting gebruiken eerder alcohol of drugs,
vanuit de veronderstelling dat deze tijdelijk verlichting bieden. Een extra risicofactor hierbij is het
hebben van weinig kansen of sociale vaardigheden om iets aan de werksituatie te veranderen.

  • Zo'n 3 tot 6% van de beroepsbevolking heeft problemen op het werk door alcoholgebruik.
  • Het ziekteverzuim van probleemdrinkers ligt 2 tot 6 keer hoger dan gemiddeld.
  • Alcoholmisbruik leidt tot vermindering van sociale contacten op het werk.
  • Alcoholmisbruik leidt tot lagere kwaliteit van het afgeleverde werk, moeite met het uitvoeren van complexe taken en een minder constant werkpatroon.
Zelf ervaren !

Wij beschikken over unieke "dronken" brillen zodat u en uw medewerkers zelf kunt ervaren hoe alcohol het reactie- en orientatiëvermogen beïnvloed.