Bestaat er een Overheids erkend BHV-certificaat

Bestaat een Overheids erkende BHV-certificering?

In Nederland kennen wij geen officiële BHV certificaten, dus het antwoord daarop is nee.
In Nederland hebben we te maken met een wildgroei aan certificeringen. Geregeld worden er nieuwe certificeringen in het leven geroepen, puur vanuit commercieel oogpunt.
We kennen o.a. het NIBHV, NIKTA, Nedcert en NVB. Geen van deze certificeringen is officiëler dan welk ander BHV certificaat dan ook. Geen van deze certificeringen is door de overheid goedgekeurd of geaccrediteerd en geen van deze certificeringen heeft in wettelijk opzicht een meerwaarde ten opzichte van welk BHV certificaat dan ook.

In de Arbowet staat:

1) De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

2) Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

  1. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
    b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
    c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

3) De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Er is hier niets te lezen over de verplichting om voor een certificering te kiezen. De overheid heeft bedrijven verplicht gesteld om de BHV organisatie te organiseren. De invulling van BHV opleidingen wordt geheel aan de branche overgelaten. Er bestaat niet zoiets als vanuit de overheid geaccrediteerde of goedgekeurde opleidingen.

EMS Risico Veiligheidscentrum biedt u interactieve en praktijkgerichte opleidingen BHV, EHBO en AED Reanimatie conform de nieuwste richtlijnen. Wij beschikken ook over zeer veel les- en oefenmaterialen zodat elke cursist uitgebreid kan oefenen. Ons sfeervol opleidingscentrum biedt diverse uiterst sfeervolle lesruimten , elk met een ander inrichting en lesmethodiek. https://www.youtube.com/watch?v=NCh-C2YuQa4

Bron: Vakles