RISICO INVENTARISATIE MKB

Elke MKB ondernemer loopt risico’s, dat weet u als geen ander

Ri&e voor de MKB ondernemer

Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel?

Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s! Mede daarom moet elk bedrijf een Risico-analyse hebben.

Een MKB Risico-analyse is eigenlijk twee dingen:

  • een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf,
  • en een plan voor het oplossen ervan.

Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

 

 

Toetsen Ri&e

Werkgevers met 10 of minder werknemers:
Vanaf 1 juli 2005 hoeven bedrijven met maximaal 10 werknemers hun RI&E niet langer te laten toetsen door de arbodienst, mits ze gebruik maken van een goedgekeurd branche-specifiek RI&E-instrument zoals dat te downloaden is van www.rie.nl.

Werkgevers tot en met 25 werknemers:
Werkgevers tot en met 25 werknemers kunnen volstaan met een ‘lichtere’ (schriftelijke) toets mits ze gebruik maken van een RI&E-instrument dat door werkgevers en werknemers op branche- of sectorniveau is vastgesteld.

In overige situaties zal de arbodienst of een geregistreerde arbodeskundige moeten toetsen (incl. bedrijfsbezoek) en zal dus de regeling onder ‘overige werkgevers’ gelden.

Overige werkgevers:
Voor een werkgever met meer dan 25 werknemers in dienst en voor een werkgever met 25 of minder medewerkers, maar waar geen op branche- of sectorniveau vastgestelde RI&E van toepassing is, blijft alles bij het oude. De werkgever dient de RI&E ter toetsing voor te leggen aan de arbodienst of aan een geregistreerde arbodeskundige. Deze zullen de RI&E toetsen op basis van de voorschriften.

Aan de slag

De Risico-analysevormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw MKB bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen.

Met behulp van de Risico-analyse krijgt u voor uzelf scherp waar u mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt u welke stap de volgende is.

EMS Risico kan voor u een MKB Risico-analyse opstellen. Niet alleen omdat de overheid dit wil, maar natuurlijk vooral omdat u als werkgever niet wilt dat uw personeel iets overkomt.

Kosten

Mocht u meer willen weten wat wij concreet voor u kunnen betekenen neem dan contact met ons op. 

Uiteraard is het opstellen van een Bedrijfsnoodorganisatie maatwerk. Wij brengen graag vrijblijvend een offerte voor u uit. 

 Lees eerst onze leveringsvoorwaarden en privacy policy