Helft medewerkers nooit geoefend

Helft medewerkers nooit geoefend op het werk

Uit een onderzoek van Manutan naar de veiligheid op de werkvloer blijkt dat de kennis over brandblussers, EHBO-koffers en BHV te wensen over laat.

  • Bijna de helft van de Nederlanders heeft nog nooit een ontruiming geoefend op het werk. 
  • Ongeveer een derde van de werknemers weet niet waar de EHBO-koffer of AED ligt, waar de brandblusser hangt of wie BHV'er is. 
  • Bijna 15 procent van de werknemers zegt dat er op de werkvloer geen ontruimingsplan aanwezig is.

Volgens de Arbowet is het verplicht een ontruimingsplan te hebben en minstens één keer per jaar te oefenen. Manutan deed dit onderzoek om werknemers bewust te maken van het belang van veiligheid op de werkvloer.