Hoe vaak BHV herhalen?

Hoe vaak moet de BHV bijgeschoold worden?

Vaak krijgen wij de vraag; "hoe vaak moet de BHV bijgeschoold worden?." U heeft als werkgever met verschillende wetten, richtlijnen en dergelijke te maken. Het antwoord vindt u in de Arbowet en bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). De Inspectie van SZW controleert na een incident of u de veiligheid en opleidingen binnen uw bedrijf/ organsatie goed geregeld heeft. Zij geven beiden aan dat bedrijfshulpverleners 1 x per jaar bijgeschoold moeten worden. Is de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf niet in orde, dan kan de Inspectie maatregelen nemen. U kunt zelfs een boete krijgen.

Vandaar dat alle BHV certificaten 1 jaar geldig zijn. Indien deze verloopt voldoet uw organsatie dus niet aan de wettelijke eisen meer. Zorg dus dat uw BHV-ers tijdig bijgeschoold worden. U ontvangt daarom van ons 60 dagen voor een certificaat verloopt automatisch een bericht zodat u uw medewerker tijdig kan laten bijscholen.

Klik hier voor meer info: 
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfshulpverlening
https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/bedrijfshulpverleners

Zelfinspectie Arbo op orde: Is uw arbobeleid op orde? Gebruik de Zelfinspectietool Arbo op orde

Bron  Inspectie van SZW