Industriële branden en Brandweer

Industriële branden: landelijke samenwerking met bedrijfsbrandweren

Diverse grote industriële bedrijven in Nederland hebben een eigen bedrijfsbrandweer. Zij beschikken over veel specifieke kennis, kunde en materieel als het gaat om het bestrijden van industriële (transport)branden en hebben bijvoorbeeld een eigen gaspakkenteam of schuimvoorraad. Diverse regio’s hebben samenwerkingsafspraken met de bedrijfsbrandweren in hun regio. Maar landelijk zijn er nog geen afspraken voor een bovenregionale inzet. Daar komt verandering in. Want industriële branden of transportongevallen met gevaarlijke stoffen kunnen overal plaatsvinden.

 

Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen

Verspeek: ‘We werken als brandweer inmiddels op verschillende gebieden samen in specialistische teams, bijvoorbeeld op het gebied van technische hulpverlening en natuurbrandbestrijding. Ook op het gebied van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen werken we aan diverse landelijke specialismen. De bedrijfsbrandweren vervullen in de diverse deelprojecten een belangrijke rol.’

Rapport

Op verzoek van de stuurgroep Verkenning samenwerking overheids- en bedrijfsbrandweren, waar Brandweer Nederland deel van uitmaakt, onderzocht het IFV op welke wijze de brandweer landelijk kan samenwerken met de bedrijfsbrandweer. Het rapport Bovenregionale publiek-private samenwerking tussen de overheidsbrandweer en bedrijfsbrandweren ten behoeve van industriële incidentbestrijding is een verkenning van de mogelijkheden en vormt de basis voor een landelijke samenwerkingsovereenkomst tussen Brandweer Nederland, het Platform Industriële Incidentbestrijding (PII) en het IFV.

Download hier het rapport.

Bron: Brandweer Nederland