Nieuwe wet verenigingen / stichtingen

Nieuwe wet WBTR stelt meer eisen aan bestuursleden vereniging/stichting vanaf 01-06-2021

Bent u bestuurder van een vereniging of stichting? En heeft u betaalde (beroeps)krachten in dienst? Dan heeft u een aantal verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid. Vanaf 1 juli 2021 geldt voor alle verenigingen/stichtingen een nieuwe wet (WBTR 2021). Deze wet stelt verplichtingen aan besturen en dus ook aan bestuursleden (en toezichthouders).

Hoofdelijke aansprakelijkheid

De wet is opgesteld om het bestuur en toezicht van een vereniging/stichting te optimaliseren. De regels in de wet hebben betrekking op taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Op dat laatste is het volgende van belang: de uitgebreide persoonlijke, hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden als de hieronder genoemde punten niet op orde zijn. Niet voldoen aan de wet kan gevolgen hebben voor bestuursleden persoonlijk. Het kan leiden tot grote financiële problemen. Regel onderstaande zaken dus op tijd en zorg dat u kan aantonen dat de zaken op orde zijn.

Verantwoordelijkheden voor Veiligheid

Aan een gezond en veilig bedrijfsklimaat zijn een aantal verantwoordelijkheden gekoppeld. Op het gebied van veiligheid dient u als u betaalde krachten in dienst hebt, de volgende zaken op orde te hebben:

  • Risico Inventarisatie en _Evaluatie (RI&E)
  • Bedrijfshulpverlening
  • Preventiemedewerker
  • Ontruimingsplan

    Uiteraard kan EMS Risico u hiermee van dienst zijn. Heeft u vragen dan horen wij graag van u. Bel 0162-429451 of mail ons; info@emsrisico.nl

Bron: BHVNederland