De inspectie SZW heeft nieuwe naam

Vanaf 1 januari 2022 krijgt de inspectie SZW een nieuwe naam, namelijk: de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Het doel van dit orgaan? Het aanpakken en terugdringen van onveilige en ongezonde werksituaties, het blootleggen van de achterliggende oorzaken en het ontwikkelen van een effectieve aanpak. Daarom controleert deze inspectie of bedrijven en organisaties zich aan de wet houden. Het vergroten van de bewustwording bij werkgevers als het gaat om risico’s en de gevaren van ongezond en onveilig werken, is daarbij een belangrijk onderdeel. De Nederlandse Inspectie werkt met meerjarige strategische doelstellingen (2019-2022). Wat kun je in 2022 verwachten van deze inspectie?; 
 
Werkwijze en doelen
De Inspectie bepaalt de prioriteiten op basis van ontwikkelingen in de samenleving, de arbeidsmarkt en het beleid. In hoofdlijnen zijn de doelen en activiteiten voor 2022 gericht op eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid. Een breed domein dus. Daarom moeten er steeds keuzes worden gemaakt. Hoe ze dat doen? Ze kijken naar risicoanalyses en het verwachte effect. Daarbij zijn er steeds nieuwe manieren van interveniëren en van inspecteren op afstand. De Nederlandse Arbeidsinspectie werkt informatie gestuurd: met dataexperimenten onderzoeken ze waar eigen data én nieuwe bronnen kunnen helpen om regelovertreders en risicobedrijven slimmer en sneller te vinden. Om de doelen te bereiken, intervenieert de Inspectie niet alleen bij de werkgever, maar ook bij andere betrokken partijen in het netwerk.
 
Nieuwe risico's
Tijdens de coronacrisis werden nieuwe risico’s zichtbaar. Denk aan het massaal thuiswerken, ook wel hybride werken genoemd. Of arbeidsrisico’s in sectoren waar de productie vanwege corona sterk moest worden opgevoerd, zoals de pakketbezorging. Maar ook in sectoren waar besmetting een groter risico vormde, zoals in de voedselverwerkende industrie. Daarbij was er veel aandacht voor de kwetsbare positie van arbeidsmigranten. Een deel van onze economie wordt steeds afhankelijker van deze werknemers, die soms onderbetaald worden, te lang werken en slechte huisvesting hebben. De Inspectie onderzoekt alle meldingen en geeft daaraan opvolging waar dat kan. Dit kan strafrechtelijk zijn, bij een verdenking van arbeidsuitbuiting. Of bestuursrechtelijk, als het gaat om ernstige overtredingen van de arbeidswetten.
 
Gezond werken begint met een RI&E
Reden genoeg om dit soort situaties te voorkomen. Waarmee gezond werken begint? Met een goede Risico Inventarisatie. De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk de RI&E is: risico’s in beeld brengen om ze vervolgens aan te kunnen pakken is van (levens)belang. Ook in 2022 zet de Inspectie in op arbozorg en gaat verder met de uitvoering van de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarnaast wordt onder meer ingezet op bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten en van psychosociale arbeidsbelasting, en het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie. Ook werk door jongeren en kinderen blijft een aandachtspunt. Wil je hier meer over weten? Check dan de website van de Inspectie.